Sooduspakkumised

Ostutingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad ostutingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Infano OÜ (registrikood 12012623) internetipoes, aadressil www.kidsworld.ee (edaspidi LapseMaailm) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tingimustest, LapseMaailma hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.3. LapseMaailm jätab endale õiguse Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta.  Tingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest LapseMaailma internetipoes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne Tingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Kliendile tellimuse edastamise ajal kehtinud Tingimused ja hinnakiri, välja arvatud kui seadusest või Tingimustest tuleneb teisiti.
1.4. LapseMaailmas tellimuse esitamisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud ning nõustub Ostutingimustega.

2. Hinnakiri ja teenuste eest tasumine

2.1. LapseMaailmas müüdavate toodete hinnad on ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%. Infano OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui toote hinna sisestamisel on juhtunud inimlik eksitus või tehniline viga süsteemis - kui pakutava kauba hind on muutunud võrreldes vastava kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja kauba juures ei ole eraldi märget eripakkumise või allahindluse kohta. Sellest tulenevalt eeldame, et klient mõistab, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind oleneb kauba kogusest, mõõtmetest ning kohaletoimetamise asukohast.
2.3. Tellimusele, mille maksumus ületab 150 eurot transporditasu ei lisandu. Pakiautomaati mahtuvatele tellimustele on tasuta transport alates 30 eurosest ostusummast.
2.4. LapseMaailm jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe hüvitamist.
2.5. Tellimuse eest saab tasuda pangaülekandega (100% kogu tellimuse summast) tellimuse kinnituse alusel endale sobivast pangast või maksekeskus.ee vahendusel pangalingiga.
2.6. Müügileping loetakse sõlmituks juhul kui Klient on tasunud LapseMaailm arvelduskontole pangaülekandega tellimuse eest soovitavalt 100% ulatuses, kuid mitte kunagi vähem kui 50% tellimuse järgi tasumisele kuuluvast summast.

3. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

3.1. Laos olevad tooted saadame teele pärast arvel esitatud summa laekumist Infano OÜ arvelduskontole. Kui kaupa ei ole laos, siis teavitame sellest viivitamatult. 
Täpsema tarneaja info saamiseks küsi meilt lisa.
3.2. Kui tellitud kaup on jõudnud meie lattu, võetakse Teiega ühendust.
3.3. Võimalikud kauba kohaletoimetamise viisid:
- kauba kohaletoimetamine kullerfirma abil;
- väiksemaid kaupu on võimalik tellida Omniva Pakiautomaati või Itella SmartPost pakiautomaati;
- kaubale ise järele tulemine.

3.4. LapseMaailm jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamismeetodeid.
3.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. LapseMaailm ja transpordi/kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
3.6. Enne kauba vastuvõtmist ja oma allkirja andmist soovitame pakendi üle vaadata, kus nähtavate vigastuste korral soovitame kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehe kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil pakend oli terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Palume Teil saata vigastatud pakendiga toote kohta sellekohane teade e-posti aadressile info@kidsworld.ee.

4. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

4.1. Kliendil on õigus LapseMaailmas tehtud tellimus tühistada ning mitte tasuda selle eest.
4.2. LapseMaailmal on õigus Kliendi tellimus tühistada, kui:
- klient ei ole tasunud vähemalt 50% tellimuse summast 7 päeva jooksul;
- kui kaup, mida Klient tellis, on laost otsa saanud ning sobivat asendustoodet ei leita.
4.3. LapseMaailma e-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
4.4. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.
4.5. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Kliendi isiklikke vajadusi arvestades või Kliendi esitatud tingimuste kohaselt (nt Kliendi mõõtude järgi, tootele on lisatud pilt või kiri).
4.6. Kui Klient lepingust taganeb, tagastab LapseMaailm talle tema poolt tasutud summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale toote tagastamist. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.
4.7. Klient peab lepingust taganemisel LapseMaailmast saadu samuti viivitamata tagastama, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Lepingust taganemisel tasub toote tagastamise kulud Klient.
4.8. Kui ostetud kaup on kahjustusega või ei vasta tellitule (saadetis sisaldab Kliendi poolt mittetellitud tooteid), tasub kauba tagastamis- või väljavahetamiskulud LapseMaailm.
4.9. Kui Klient soovib tellimusest taganeda siis taganemisteade tuleb esitada kirjalikult e-mailile info@kidsworld.ee, kuhu tuleb märkida ka tellimuse number.
4.10. Tagastamisel peab toode olema markeeritud saatja ja saaja kontaktandmetega.
4.11. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Ostutingimustes toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

5. Pretensiooni esitamine

5.1. LapseMaailm annab kõikidele toodetele 6 kuu pikkuse pretensioonide esitamise õiguse. LapseMaailm ei vastuta vea eest, millest Klient oli teadlik enne ostu sooritamist. Võlaõigusseadusest lähtudes on pretensioon mõtet esitada, kui tootel on ilmnenud sellised puudused, mille tekkes Klient ise süüdi ei ole. LapseMaailm ei vastuta:
- kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
- defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise ja hooldamise tagajärjel;
- toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral;
5.2. Kui ilmneb, et defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist. Kui parandamine ei ole võimalik, siis ka toote asendamist. Kui LapseMaailm otsustab toote parandada, siis ei ole Kliendil õigus asendamist nõuda. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul ei ole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.
5.3. Asja puuduse ilmnemisel peab Klient hiljemalt kahe kuu jooksul sellest LapseMaailma teavitama ehk esitama pretensiooni kirjalikus vormis e-mailile info@kidsworld.ee. Kaebuses tuleb märkida:
- kliendi nimi ja kontaktandmed;
- kaebuse esitamise kuupäev;
- kauba või teenuse puudus;
- esitatav nõue;
- foto defektist või puudusest.
5.4. LapseMaailm vastab esitatud kaebusele 15 päeva jooksul.
5.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab LapseMaailm toote eest tasutud summa Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. LapseMaailm vastutab Kliendi ees LapseMaailma poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Klient vastutab LapseMaailm ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
6.4. LapseMaailm ei kompenseeri moraalse kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
6.5. LapseMaailm ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (LapseMaailmast mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
6.6. LapseMaailm ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku LapseMaailma poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.9. Kasutaja annab LapseMaailma poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10. Kasutaja annab LapseMaailma poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.  

8. Muud tingimused

8.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja LapseMaailm Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on nii Kliendil kui ka LapseMaailmal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.
8.3. Käesolevate tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.4. Kui tellimust tehes on Klient ära märkinud lahtri "Olen tutvunud ja nõustun tingimustega" kinnitab ta, et on tutvunud käesolevate lepingutingimustega, saab neist aru ja nõustub esitatud tingimustega.

Kõigis võimalikes küsimustes palume ühendust võtta meie klienditeenindusega aadressil info@kidsworld.ee.